Εργοθεραπεία

Τί είναι η εργοθεραπεία;

Η παιδιατρική εργοθεραπεία στοχεύει να βοηθήσει τα παιδιά να συμμετέχουν όσο πιο λειτουργικά και αυτόνομα στις καθημερινές δραστηριότητες (έργα) που αντιστοιχούν στην ηλικία τους παρά τις όποιες αναπτυξιακές δυσκολίες. Οι δραστηριότητες αφορούν όλους τους τομείς ζωής ενός παιδιού, όπως είναι της καθημερινής ζωής (π.χ ύπνος, σίτιση, πλύσιμο δοντιών, αυτονομία στην τουαλέτα), το παιχνίδι, η κοινωνική συμμετοχή και αλληλεπίδραση καθώς και η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές/ακαδημαϊκές διαδικασίες (AOTA, 2014).

Πώς μπορεί η εργοθεραπεία να βοηθήσει ένα παιδί;

Ο εργοθεραπευτής βοηθά το παιδί να αναπτύξει ή βελτιώσει τις ικανότητές του με τη χρήση θεραπευτικών και στοχοκατευθυνόμενων δραστηριοτήτων, ώστε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του περιβάλλοντός του. Παράλληλα, προβαίνει σε αλλαγές και τροποποιήσεις των δραστηριοτήτων για να συμβαδίζουν με τις δυνατότητές του (Cooper, Hooper & Thomson, 2005).

Από ποιά ηλικία μπορεί να ξεκινήσει το παιδί εργοθεραπεία;

Η ηλικία κατά την οποία ένα παιδί μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα εργοθεραπείας εξαρτάται από το είδος της δυσκολίας/διαταραχής που παρουσιάζει. Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνες προτείνεται η ένταξη σε εργοθεραπευτικό πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης σε βρέφη και νήπια που παρουσιάζουν ξεκάθαρη απόκλιση από την τυπική ανάπτυξη ή που θεωρούνται υψηλού κινδύνου λόγω περιβαλλοντικών ή βιολογικών παραγόντων, έτσι ώστε να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα για το παιδί και την οικογένεια (Pekçetin, & Günal, 2017).

Πότε πρέπει να απευθυνθώ σε εργοθεραπευτή;

Ένας γονέας κρίνεται απαραίτητο να απευθυνθεί σε έναν εργοθεραπευτή όταν το παιδί:

Ποιά παιδιά χρήζουν εργοθεραπείας;

Τα παιδιά που χρήζουν εργοθεραπείας είναι παιδιά με:

Πόσο διαρκεί ένα πρόγραμμα εργοθεραπείας;

Το εργοθεραπευτικό πρόγραμμα έχει συνήθως συχνότητα 1-2 φορές την εβδομάδα ενώ η
διάρκειά του εξαρτάται από τις δυσκολίες του παιδιού, την εξέλιξη του προγράμματος
παρέμβασης καθώς και την ικανότητά του να κατακτά και να γενικεύει τις γνώσεις και τις
δεξιότητες που υπολείπεται.