Μαθησιακή Αποκατάσταση

  • Home
  • Classe
  • Μαθησιακή Αποκατάσταση

Μαθησιακή Αποκατάσταση

Η παρέμβαση ή το εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθησιακής στήριξης στα παιδιά του δημοτικού πραγματοποιείται από τον ειδικό παιδαγωγό με συγκεκριμένη στοχοθεσία κατόπιν λεπτομερούς αξιολόγησης στους γνωστικούς τομείς της ανάγνωσης, κατανόησης, γραφής, ορθογραφίας, γραπτής έκφρασης και μαθηματικά. Χρησιμοποιούνται σειρά από σταθμισμένα διαγνωστικά εργαλεία (Αθηνά test, ΔΑΔΑ, math – s pro, ΛΑΜΔΑ) με σκοπό να εντοπιστούν οι ακριβείς δυσκολίες του παιδιού και να διαμορφωθεί το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης.

Η μαθησιακή παρέμβαση αρχίζει από τα μέσα της Α’ δημοτικού – πιο πριν γίνεται λόγος για προετοιμασία-πρόληψη και φτάνει έως την ΣΤ’ τάξη. Η στοχοθεσία σε κάθε περίπτωση διαφοροποιείται με βάση την χρονολογική και αναπτυξιακή ηλικία του παιδιού, την τάξη φοίτησής του και το αναλυτικό πρόγραμμα.

Ο ειδικός παιδαγωγός αναλαμβάνει:

Ο ειδικός παιδαγωγός συνεργάζεται στενά με την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα (εργοθεραπευτή, λόγοθεραπευτή, ψυχολόγο) για να επιτευχθεί η καλύτερη οργάνωση των μαθητών και βελτίωση της αυτοεικόνας τους στο σχολείο.

ΕΝΤΑΞΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ, I.C.CAN

Παρατηρείτε κάτι ανησυχητικό στην ανάπτυξη του παιδιού σας; Η διεπιστημονική ομάδα του κέντρου μας είναι στη διάθεσή σας για τυχόν απορίες και προβληματισμούς σας.
  • 210 96 19 445
  • info@ic-can.gr
  • Αττικής 44, Άνω Γλυφάδα
Επικοινωνήστε Μαζί Μας!