Διαδικασία Αξιολόγησης

  • Home
  • Διαδικασία Αξιολόγησης
i.c.CAN

Διαδικασία Αξιολόγησης

Στο i.c.CAN ακολουθείται μία συγκεκριμένη διαδικασία αρχικής αξιολόγησης κάθε παιδιού – εφήβου με σκοπό να πλαισιωθεί όλη η οικογένεια και να καταγραφούν όλα τα αιτήματα – δυσκολίες που έχουν παρατηρηθεί.
Στο 1ο στάδιο γίνεται η λήψη πλήρους ιστορικού. Σε αυτό καταγράφονται τα βασικά αναπτυξιακά ορόσημα, η εικόνα του παιδιού στο σπίτι και σε άλλα κοινωνικά πλαίσια, δραστηριότητες που κάνει, το ιατρικό του ιστορικό καθώς και το καθημερινό του πρόγραμμα. Επίσης ζητούνται όλες οι αξιολογήσεις από τους φορείς που έχουν επισκεφτεί οι γονείς μέχρι εκείνη τη χρονική περίοδο για το παιδί. Τέλος, καταγράφονται τα βασικά αιτήματα και ο λόγος της επίσκεψης.
Το 2ο στάδιο είναι αυτό της αξιολόγησης του παιδιού/εφήβου από τις διάφορες ειδικότητες (εργοθεραπεία, λογοθεραπεία κ.ά) με σταθμισμένα και άτυπα διαγνωστικά εργαλεία για την εκτίμηση της κλινικής εικόνας του και της στοχοθεσίας του εξατομικευμένου προγράμματος.
Στο 3ο στάδιο γίνεται ενημέρωση της οικογένειας για τις αξιολογήσεις και προτείνεται το είδος και η συχνότητα του θεραπευτικού προγράμματος. Μετά από μία σειρά συνεδριών παρέμβασης, δίνεται εγγράφως η βασική στοχοθεσία.
Το 4ο στάδιο είναι της παρέμβασης, όπου δουλεύουμε αρκετές φορές με τους γονείς μαζί!