Διαγνωστικά Εργαλεία – Ψυχοθεραπεία

 • Home
 • Διαγνωστικά Εργαλεία – Ψυχοθεραπεία
i.c.CAN

Εργαλεία Αξιολόγησης

Η ομάδα του i.c.Can χρησιμοποιεί μία σειρά από εργαλεία αξιολόγησης για να γίνει αντικειμενικά και έγκυρα η παρατήρηση και καταγραφή της κλινικής εικόνας του παιδιού/εφήβου με σκοπό την ετοιμασία της εξατομικευμένης στοχοθεσίας. Έτσι κάθε ειδικότητα χρησιμοποιεί διαφορετικά εργαλεία αξιολόγησης είτε σταθμισμένα είτε άτυπα.
Εργαλεία Αξιολόγησης

Ψυχοθεραπεία

Πώς γίνεται η ψυχολογική αξιολόγηση ενός παιδιού ή εφήβου;

Κατά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, χορηγούνται διάφορα ψυχομετρικά εργαλεία και προβολικές δοκιμασίες στο παιδί ή στον έφηβο, προκειμένου να αξιολογηθούν διαστάσεις της προσωπικότητας, των συναισθημάτων και των συμπτωμάτων του.

Το Παιδικό Ιχνογράφημα (παιδική ζωγραφιά) αποτελεί μέσο αξιολόγησης της γνωστικής και συναισθηματικής ανάπτυξης ενός παιδιού, καθώς το παιδί αποτυπώνει στις ζωγραφιές του τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τον κόσμο.
 • Το σχέδιο του ανθρώπου / Draw a Person Test (DAP Test)

  Το DAP Test χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του νοητικού δυναμικού, της προσωπικότητας και της εικόνας εαυτού που έχει ένα παιδί ή ένας έφηβος για τον εαυτό του.

 • Το Τεστ του Δέντρου

  Το Τεστ του Δέντρου χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της προσωπικότητας ενός παιδιού ή ενός εφήβου, καθώς και των συναισθημάτων του για τον κόσμο που το περιβάλλει. Αξιολογούνται παράλληλα οι κινητικές δεξιότητες του παιδιού ή του εφήβου κατά τη διαδικασία σχεδίασης.

 • Σπίτι – Δέντρο – Άνθρωπος / House-Tree-Person Projective Drawing Technique (HTP)

  To HTP μετρά την ψυχολογική και συναισθηματική λειτουργικότητα ενός παιδιού ή ενός εφήβου. Αξιολογεί την αυτό-εικόνα, τις ενδόμυχες σκέψεις και συναισθήματα, καθώς και τις οικογενειακές σχέσεις ενός παιδιού ή εφήβου.

 • Το Τεστ της Οικογένειας

  Το Τεστ της Οικογένειας διερευνά τις δυναμικές που υπάρχουν μέσα στην οικογένεια με βάση την αντίληψη του παιδιού ή του εφήβου. Οι φιγούρες που σχεδιάζονται, η ακριβής τους θέση και οι αποστάσεις μεταξύ των μελών, συνοδευόμενες από τις κατάλληλες ερωτήσεις που τίθενται από τον παιδοψυχολόγο μπορούν να προσφέρουν πλήθος πληροφοριών για την οικογένεια και την επίδρασή της στον ψυχισμό του παιδιού ή του εφήβου.

 • «Το Τεστ των Παραμυθιών» - Fairy Tale Test

  Το Fairy Tale Test αποτελεί προβολικό τεστ για παιδιά, ηλικίας 6 έως 12 ετών. Χρησιμοποιεί μια σειρά από παραμύθια προκειμένου να χαρτογραφηθούν στοιχεία προσωπικότητας του παιδιού, να εκτιμηθούν διαγνωστικά το άγχος, οι φοβίες, η κατάθλιψη και οι διαταραχές διαγωγής, καθώς και να αξιολογηθεί η πορεία και το αποτέλεσμα μιας ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας.

 • Παιχνίδι με Φιγούρες (ζώα, κούκλες)

  Παρατηρώντας το παιχνίδι του παιδιού, τους ρόλους που επιλέγει να ενσαρκώσει και τις ιδιαίτερες φιγούρες που επιλέγει για τον κάθε ρόλο ένας παιδοψυχολόγος αντλεί πολύτιμες πληροφορίες για την προσωπικότητα, τις συναισθηματικές δυσκολίες και το οικοσύστημα του παιδιού.
 • Κλίμακα ADHD-IV των DuPaul, Power, Anastopoulos & Reid, 1998

  Η Κλίμακα ADHD-IV αξιολογεί τη συμπτωματολογία της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας και αποτελείται από ένα ερωτηματολόγιο για τους γονείς και ένα ερωτηματολόγιο για τον εκπαιδευτικό.

 • Ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (Sdq-Hel)

  Το Sdq-Hel αποτελεί εργαλείο ανίχνευσης χαρακτηριστικών συμπεριφοράς και χορηγείται για παιδιά και εφήβους από 3 έως 16 ετών. Αποτελείται από ένα ερωτηματολόγιο για τους γονείς και ένα ερωτηματολόγιο για τον εκπαιδευτικό. Το Sdq-Hel περιλαμβάνει ερωτήσεις για την ανίχνευση συναισθηματικών δυσκολιών, προβλήματα συμπεριφοράς, υπερκινητικότητα/διάσπαση προσοχής, προβλήματα ομηλίκων, κοινωνική συμπεριφορά.
 • Γνωσιακό Συμπεριφορικό Δράμα(CBD)

  Ψυχοπαιδαγωγικό μοντέλο για παιδιά με επικοινωνιακές δυσκολίες, χαμηλή αυτοπεποίθησης, φοβίες και προβλήματα συμπεριφοράς.