Μέθοδοι Παρέμβασης – Ειδικό Παιδαγωγικό

  • Home
  • Μέθοδοι Παρέμβασης – Ειδικό Παιδαγωγικό
i.c.CAN

Θεραπευτικές Μέθοδοι

Η ομάδα του i.c.Can ακολουθεί επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές μεθόδους και συνεχώς εκπαιδεύεται σε νέες με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Έτσι σε κάθε ειδικότητα σημειώνονται και αναλύονται οι βασικές τεχνικές.
Θεραπευτικές Μέθοδοι

Ειδικό Παιδαγωγικό

Η παρέμβαση ή το εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθησιακής στήριξης στα παιδιά του δημοτικού πραγματοποιείται από τον ειδικό παιδαγωγό με συγκεκριμένη στοχοθεσία κατόπιν λεπτομερούς αξιολόγησης στους γνωστικούς τομείς της ανάγνωσης, κατανόησης, γραφής, ορθογραφίας, γραπτής έκφρασης και μαθηματικά. Χρησιμοποιούνται σειρά από σταθμισμένα διαγνωστικά εργαλεία (Αθηνά test, ΔΑΔΑ, math – s pro, ΛΑΜΔΑ) με σκοπό να εντοπιστούν οι ακριβείς δυσκολίες του παιδιού και να διαμορφωθεί το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης.

Η μαθησιακή παρέμβαση αρχίζει από τα μέσα της α’ δημοτικού – πιο πριν γίνεται λόγος για προετοιμασία-πρόληψη και φτάνει έως την στ΄ τάξη. Η στοχοθεσία σε κάθε περίπτωση διαφοροποιείται με βάση την χρονολογική και αναπτυξιακή ηλικία του παιδιού, την τάξη φοίτησής του και το αναλυτικό πρόγραμμα.