Μέθοδοι Παρέμβασης – Εργοθεραπεία

  • Home
  • Μέθοδοι Παρέμβασης – Εργοθεραπεία
i.c.CAN

Θεραπευτικές Μέθοδοι

Η ομάδα του i.c.Can ακολουθεί επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές μεθόδους και συνεχώς εκπαιδεύεται σε νέες με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Έτσι σε κάθε ειδικότητα σημειώνονται και αναλύονται οι βασικές τεχνικές.
Θεραπευτικές Μέθοδοι

Εργοθεραπεία

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (sensory integration – S.I) είναι μια φυσιολογική διαδικασία με νευροβιολογικό υπόβαθρο κατά την οποία τα μέρη του νευρικού συστήματος εργάζονται μαζί συλλέγοντας πληροφορίες από το περιβάλλον. Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους μέσα από τις αισθήσεις. Λαμβάνοντας λοιπόν τις πληροφορίες αυτές, ο εγκέφαλος έχει την ικανότητα να τις καταγράφει, να τις επεξεργάζεται και να τις οργανώνει ώστε το άτομο να ερμηνεύει το περιβάλλον και τον εαυτό του, να αντιδρά κατάλληλα στις εκάστοτε προκλήσεις του περιβάλλοντος, να μαθαίνει και να εξελίσσεται.

Όταν ακούμε αισθήσεις λοιπόν, συνήθως σκεφτόμαστε τις 5 αισθήσεις: όραση, ακοή, γεύση, αφή (απτικό σύστημα) και όσφρηση. Ωστόσο όμως λαμβάνουμε πληροφορίες και από την αίσθηση της θέσης του σώματός μας, δηλαδή μέσω του ιδιοδεκτικού μας συστήματος (μύες, αρθρώσεις, τένοντες) καθώς και από την αίσθηση της κίνησης και της ισορροπίας με τη βοήθεια του αιθουσαίου συστήματος (εσωτερικό του αυτιού) (Bundy, & Lane, 2020).