Μέθοδοι Παρέμβασης – Λογοθεραπεία

  • Home
  • Μέθοδοι Παρέμβασης – Λογοθεραπεία
i.c.CAN

Θεραπευτικές Μέθοδοι

Η ομάδα του i.c.Can ακολουθεί επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές μεθόδους και συνεχώς εκπαιδεύεται σε νέες με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Έτσι σε κάθε ειδικότητα σημειώνονται και αναλύονται οι βασικές τεχνικές.
Θεραπευτικές Μέθοδοι

Λογοθεραπεία

Μέθοδο που παρέχει δομημένη εκπαίδευση σε άτομα με Διαταραχές αυτιστικού Φάσματος και άλλες επικοινωνιακές διαταραχές.
Σύστημα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων. Xρησιμοποιείται κυρίως σε άτομα με μη λεκτική επικοινωνία για την ανάπτυξη ενός τρόπου επικοινωνίας ή και για τον εμπλουτισμό του περιορισμένου τρόπου επικοινωνίας που χρησιμοποιούν.
Σύστημα που ασχολείται με την αιθητηριακή ολοκλήρωση στο στόμα και την στάση σώματος μέσω του συγχρονισμού απομύζησης / κατάποσης / αναπνοής για την βελτίωση της αναπνοής, της αυτορρύθμισης, του στατικού ελέγχου και των οπτικοκινητικών δεξιοτήτων για την επικοινωνία και την σίτιση.
Είναι η μέθοδος η οποία μέσω του συνδυασμού ακουστικών ερεθισμάτων, οπτικών και απτικών ερεθισμάτων βελτιώνει την καταληπτότητα της ομιλίας.
Η Εντατική αλληλεπίδραση είναι προσέγγιση που έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθά τα παιδία να αναπτύξουν τους πυλώνες τις επικοινωνίας όπως η κατανόηση και χρήση της βλεμματικής επαφής, οι εκφράσεις του προσώπου, η εναλλαγή σειράς και η δομή του διαλόγου.
Η θεραπευτική παρέμβαση Palin P.C.I. αποτελεί έναν συνδυασμό έμμεσων και άμεσων θεραπευτικών προσεγγίσεων για παιδιά που τραυλίζουν κάτω των 7 ετών. Οι γονείς αποτελούν το κύριο συστατικό της προσέγγισης. Περιλαμβάνει δυο στάδια, έξι εβδομάδες θεραπείας μαζί με τους γονείς και ακολουθούν έξι εβδομάδες εργασιών στο σπίτι.
Είναι πολύ-αισθητηριακά ερεθίσματα ξεχωριστά για κάθε φώνημα που εφαρμόζονται ώστε το παιδί να κατανοήσει τον τόπο και τρόπο άρθρωσης των φωνημάτων και να μπορεί να τα εφαρμόσει μόνο του για να διευκολύνει την ομιλία. Χρησιμοποιείται κυρίως σε άτομα με αναπτυξιακή λεκτική δυσπραξία και σε άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος.
Η μέθοδος αυτή αφορά την αντιμετώπιση των διαταραχών σίτισης και κατάποσης βάσει της στοματο-μυοκινητικής προσέγγισης σε συνδυασμό με την αισθησιοκινητική λειτουργία.
Πρόκειται για ένα γλωσσικό πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολυαισθητηριακή προσέγγιση αφόυ μέσω συστήματος νοηματοδότησης βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων λόγου και επικοινωνίας.
Μέθοδος παρέμβασης που αφορά παιδιά με δυσκολίες και διαταραχές στη σίτιση.