Μέθοδοι Παρέμβασης – Ψυχοθεραπεία

  • Home
  • Μέθοδοι Παρέμβασης – Ψυχοθεραπεία
i.c.CAN

Θεραπευτικές Μέθοδοι

Η ομάδα του i.c.Can ακολουθεί επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές μεθόδους και συνεχώς εκπαιδεύεται σε νέες με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Έτσι σε κάθε ειδικότητα σημειώνονται και αναλύονται οι βασικές τεχνικές.
Θεραπευτικές Μέθοδοι

Ψυχοθεραπεία