Μύθοι & Πραγματικότητες για το ΚΕΔΑΣΥ

 • Home
 • Άρθρα
 • Μύθοι & Πραγματικότητες για το ΚΕΔΑΣΥ

Ερώτηση:

Γιατί το παιδί μου να περάσει μία αξιολόγηση από τα

Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ);

 

Μπροστά στο δίλημμα αν θα πρέπει ένα παιδί να αξιολογηθεί από ένα Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ,) οι γονείς ενίοτε μπορεί να σκεφτούν τα ακόλουθα:

 • τι θα προσφέρει μία επιπλέον αξιολόγηση από ένα ΚΕΔΑΣΥ, όταν ήδη υπάρχει μάλιστα από κάποιο άλλο είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό φορέα,
 • είναι μία διαδικασία επίπονη που δεν θα ήθελαν να υποβάλλουν το παιδί,
 • δεν θα αλλάξει η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών,
 • το ίδιο το παιδί θα στιγματιστεί,

 

Στα ερωτήματα αυτά, δεν υπάρχει μία απάντηση που μπορεί να λειτουργήσει ως πανάκεια, καθότι κάθε περίπτωση μαθητή είναι ξεχωριστή. Ωστόσο, το ΚΕΔΑΣΥ θεωρείται ο επίσημος φορέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που διερευνά και εντοπίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή και με τη γνωμάτευση καθορίζεται η εκπαιδευτική του εικόνα και πορεία.

Για παράδειγμα:

 • ένας μαθητής που φέρει τη διάγνωση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών καλείται να εξετάζεται προφορικά, με εναλλακτικούς τρόπους και επιείκεια. Επίσης, θα έχει τη δυνατότητα να φοιτήσει στο τμήμα ένταξης (Τ.Ε) του σχολείου, εφόσον υπάρχει.
 • ένας μαθητής που φέρει τη διάγνωση διαταραχής δραστηριότητας και προσοχής έχει το δικαίωμα για παραπάνω χρόνο στην αξιολόγηση, επιείκεια και εναλλακτικούς τρόπους. Επίσης, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει είτε το Τ.Ε του σχολείου ή να οριστεί παράλληλη στήριξη (Π.Στ).
 • ένας μαθητής με ιδιαίτερα προβλήματα ακοής έχει το δικαίωμα για 25% παραπάνω χρόνο στις γραπτές εξετάσεις και μειωμένη ύλη. Επίσης, θα έχει τη δυνατότητα για επιείκεια και εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης.
 • ένας μαθητής με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές – αυτισμό ενδέχεται ανάλογα με τη φύση των δυσκολιών – ελλειμμάτων να φοιτήσει είτε σε ειδικό σχολείο (η απόφαση σε αυτή την περίπτωση αφορά την οικογένεια – το ΚΕΔΑΣΥ κάνει σύσταση) είτε στο Τ.Ε ή με Π.Στ στο τυπικό σχολείο με διαφοροποιημένο – προσαρμοσμένο διδακτικό πρόγραμμα. Επίσης, θα έχει τη δυνατότητα για προφορική εξέταση, επιείκεια και εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης.

 

Η γνωμάτευση του ΚΕΔΑΣΥ αποτελεί μία επίσημη κρατική αναφορά που διατυπώνει προτάσεις για  την βέλτιστη ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική υποστήριξη και ισότιμη ένταξη στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα:

 • την διδασκαλία και εκμάθηση στρατηγικών προσέγγισης του γνωστικού υλικού
 • την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
 • την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων
 • την διατήρηση της προσοχής και συγκέντρωσης
 • αξιολόγηση: εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης, περισσότερο χρόνο, μειωμένη ύλη, επιείκεια.

Κατ’ επέκταση, οι εκπαιδευτικοί έχουν την υποχρέωση να μελετήσουν προσεκτικά την εκάστοτε αναφορά και να μεριμνήσουν για την ομαλή κοινωνικο-συναισθηματική και γνωστική προσαρμογή του κάθε μαθητή.

Η γνωμάτευση λοιπόν, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της οικογένειας για την προάσπιση των εκπαιδευτικών δικαιωμάτων του μαθητή. Εφόσον υπάρχει ανάγκη εκτίμησης από τον κρατικό φορέα, θεωρείται αναπόσπαστο δικαίωμα που καλούμαστε να ακολουθήσουμε ως την επίσημη οδό για να βοηθήσουμε στο μέγιστο το παιδί μας.

 

Μουκανάκης Κωνσταντίνος,

Ma Eιδικός Παιδαγωγός, Msc ABA, RBT

 

 

 

 

 

Leave a comment

Related Posts

Είναι το παιδί μου έτοιμο να πάει Α΄ δημοτικού;
Είναι γεγονός πως η μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο Δημοτικό είναι μια αγχωτική κατάσταση τόσο για τους γονείς όσο και για τα ίδια τα παιδιά.…
Read More
Βάζοντας Υγιή Όρια Στο Παιδί
Πώς μπορώ να θέσω υγιή όρια στο παιδί μου;   Η θέση ορίων στη συμπεριφορά των παιδιών αποτελεί θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία υγιών σχέσεων…
Read More
Η Σημασία της Ακουστικής Διάκρισης
Η λογοθεραπεία ασχολείται με τους τομείς της αντίληψης του λόγου και των ήχων του περιβάλλοντος, της κατανόησης λόγου, της άρθρωσης, της φώνησης, του διαλόγου και…
Read More
Τι είναι τα tantrums & πώς να διαχειριστούμε;
Πολλοί γονείς σε συζητήσεις με φίλους ή και ειδικούς αναφέρουν απελπισμένοι ότι δεν ξέρουν πως να διαχειριστούν τα έντονα ξεσπάσματα θυμού του παιδιού τους. Συχνά…
Read More
Τεχνικές Διδασκαλίας – Τρόποι Εκμάθησης Μαθήματος
Πολλοί μαθητές έχουν δυσκολία στο να κατανοήσουν ένα κείμενο, να εξάγουν συμπεράσματα και να είναι σε θέση να οικειοποιήσουν το περιεχόμενό του έτσι, ώστε να…
Read More