Τα Πιστεύω Μας

  • Home
  • Τα Πιστεύω Μας
Ενταξιακό Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, i.c.CAN

Τα Πιστεύω Μας...

Για την καλύτερη δυνατή στήριξη και ενδυνάμωση τόσο του ατόμου όσο και της οικογένειάς του, το i.c.CAN πιστεύει:
Θεωρώντας λοιπόν το παιδί, τον έφηβο και την οικογένεια συνοδοιπόρους στην ανάπτυξη και την εξέλιξη, το i.c.CAN ξεκινά ένα όμορφο ταξίδι εμπιστοσύνης, σεβασμού και κατανόησης.